Social Media Policy

Social Media Beleid

Make up your mind staat positief tegenover het gebruik van Social Media.  Daarnaast wordt ook het belang van het onderwerp van Make up your mind onderstreept. Verder wordt duidelijk dat de richtlijnen voortdurend worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Tenslotte wordt aangegeven dat het beleid ook betrekking heeft op haar eigen interne Social Media platform.

1: Denk na voordat u handelt

Make up your mind doet hier een beroep op het gezonde verstand van haar bezoekers. Zij worden uitgedaagd om eerst de context te begrijpen voordat ze deelnemen aan een conversatie. Ook wordt aangegeven dat sommige mensen op Social Media geen behoefte hebben aan een reactie of dat een klacht niet kan worden opgelost.

2: Geef openheid van zaken

Als er gereageerd wordt op werkgerelateerde zaken, worden medewerkers geacht om altijd te vermelden dat zij verbonden zijn aan Make up your mind. Als een medewerker geen officiële vertegenwoordiger is, moet diegene dit duidelijk maken in zijn of haar profiel. Door transparante communicatie krijgen andere deelnemers in discussies of conversaties de kans om de bijdragen op waarde te schatten.

3: Toon respect voor het publiek

Van bezoekers wordt gevraagd om alleen van gedachten te wisselen over ideeën en nooit over personen. Ze worden ook gewaarschuwd om zich niet te laten verleiden tot persoonlijke aanvallen of kritiek. Reacties en antwoorden kunnen het vertrouwen in Make up your mind vergroten als ze duidelijk, constructief en nuttig zijn. Het omgekeerde is uiteraard ook het geval.

4: Ken uw feiten en citeer bronnen

Make up your mind vraagt bezoekers om uitlatingen altijd te onderbouwen en waar mogelijk gebruik te maken van hyperlinks. Daarnaast verwachten wij dat het auteursrechten worden nageleefd.

5: Blijf professioneel: alles wordt vastgelegd

Bezoekers worden erop gewezen dat conversaties op Social Media openbaar zijn en in korte tijd miljoenen mensen kunnen bereiken. De organisatie wijst erop dat derden geen scheiding maken tussen een persoonlijk en zakelijk profiel. Bezoekers moeten zich hiervan bewust zijn, evenals mogelijke consequenties voor persoonlijke en professionele reputaties.

6: Vertegenwoordiging

Make up your mind wijst er nogmaals op dat derden geen onderscheid maken of medewerkers wel of geen officiële vertegenwoordiger zijn en ook dat conversaties op Social Media ons kunnen versterken en verzwakken.

7: Ga vertrouwelijk om met gevoelige informatie

Bezoekers en medewerkers van Make up your mind worden opgeroepen om geen mededelingen te doen over vertrouwelijke informatie.